Aquest matí hem tingut el plaer de ser presents en la jornada que ens plantejava el CAATEEB, en el marc del Barcelona Building Construmat.

El ponents internacionals de primer nivell han parlat sobre l'estat actual de la coordinació de seguretat i salut i el seu estat a Europa, finalment s’ha conclòs amb una taula rodona en la que intervenien diferents actors des dels representants dels patrons fins als treballadors, per part dels sindicats.

Un cop presentada la jornada, la primera ponent va ser la Sra. Elena Juanola Pagès, Directora de l’Institut Català de seguretat i salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ha conclòs en general que La cultura de la prevenció ha de ser un repte de país i per això es posaran en marxa campanyes de sensibilització de la població. En concret referit al sector de la construcció  és un sector prioritari en les seves actuacions de sensibilització, conscienciació i formació per tal de que hi hagi una millora de la percepció del risc per part del treballador.

Altra de les claus que es posa sobre la taula és la necessitat d’invertir en investigació i en promocionar i conscienciar sobre la prevenció en el sector.

A continuació el Sr. Jean-Pierre Van Lier. President de l’associació de coordinadors de seguretat i salut de Bèlgica, VCCS, i IP-president d’ISHCCO (Organització internacional de coordinadors de seguretat i salut en la construcció), va presentar la organització que representava on el seu  principal objectiu és orientar la Coordinació de Seguretat i Salut cap a la professionalització,  que sigui independent d’altres etiquetes, i regular la professió i dotar als coordinadors de competències i autoritat.

ISHCOO aposta per una formació continuada del tècnic, i classificar la seva actuació en funció de la formació i l’experiència del mateix.

Va mencionar la representació d’ISHCOO a Espanya a través d’ACSYS, associació liderada per Miguel Ángel Sáez i on el seu representant a Europa és Oriol Llop.

Una de les sol·licituds d’ISHCOO a les autoritats europees és no deixar enrere en matèria de prevenció a les micro i petites empreses i pot ser el pas seria la simplificació de la legislació existent, implicar a la inspecció de treball en la col·laboració amb les empreses i no només en la labor sancionadora, per tal de que la seva actuació sigui efectiva, proporcionada i disuasòria.

Per a la figura del coordinador sol·licita que per a millorar l’impacte de la Directiva Europea s’ha d’aclarir la situació del Coordinador i identificar clarament les seves funcions, especialment fer-ho en la fase de disseny del projecte i establir les qualificacions que han de tenir aquests coordinadors. Assignació dels recursos per a poder portar a terme les seves funcions, i sobre tot diferenciar-lo de la figura del Tècnic de Prevenció.

Ens va convidar a tots els participar a conèixer i posar en pràctica la Guía de buenas prácticas de carácter no obligatorio para el entendimiento y la aplicación de la Directiva 92/57/CEE «Obras de construcción, del que us deixem l’enllaç per a la seva descàrrega en castellà. 

La taula rodona modelada per la Sra. M. Angels Sánchez i Pi. Vicepresidenta del CAATEEB, va concloure que en general:

  1. Necessitem que la prevenció estigui present des de les edats més tempranes, i que estigui interioritzada per tothom per a que sigui més efectiva.
  2. Que els temes en matèria de PRL són recurrents i es veuen poc avanços, cal valentia per afrontar el repte d’implantar la prevenció tal i com la nostra societat es mereix: és un repte social.
  3. Per avançar una de les apostes han de ser les noves tecnologies i la formació de tots els implicats, professionalitzar el sector i involucrar a empresaris, tècnics i treballadors i que aquesta formació sigui continua.
  4. La legislació i la normativa s’ha d’actualitzar i adaptar a la realitat de les actual i que es creïn més regulació normativa per a la construcció civil.
  5. Es vol una administració més involucrada en la matèria de prevenció i que les activitats no es valorin a la baixa econòmica si no per la seva aportació professional, de valor afegit i de millora continua.

La Seguretat i Salut en el treball és un RESPONSABILITAT SOCIAL, en la que tots estem involucrats.

Teresa Mª Cano Rodríguez

Directora Executiva e-SCENTIA