ADROCH PROJECT SOLUTIONS, SL ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: URBANITZACIÓ DELS VOLTANTS DE LA PLAÇA DE LES PALMERES AL PORT D’ARENYS DE MAR

 Ports de la Generalitat amb l’objectiu de millorar la relació Port i Ciutat, així com promoure la mobilitat sostenible i la integració del Port en l’entorn, ha desenvolupat portat a terme les actuacions d’eixamplament de voreres, ampliació de zones verdes i millorar sendes de vianants per tal de que aquestes arribin fins a la platja, segregacions de carrils bicis i nous aparcaments per a bicicletes així com millorar la visibilitat i l’accessibilitat de diversos passos.

 e-SCENTIA ha intervingut/en les tasques de coordinació de seguretat i salut en les obres de construcció.

Ha estat tot un repte mantenir amb activitat, espais de restauració i oci garantint la planificació de les feines i les mesures preventives a establir per a treballadors i usuaris de l’espai.

 Cal destacar que les actuacions de coordinació empresarial amb les diferents subministradores de serveis als edificis per tal de garantir la menor afectació durant les obres..

 Agraïm a ADROCH PROJECT SOLUTIONS, SL   la confiança dipositada en el nostre saber fer.