INICIATIVA ROGER 39, S.L.  ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució durant l’execució del projecte: PROJECTE D’EDIFICI D’HABITATGES PLURIFAMILIARS, LOCALS I APARCAMENTS AL CARRER ROGER, 39 CANTONADA JUAN DE SADA DE BARCELONA.

 El projecte construït està format per un edifici plurifamiliar en forma més o menys rectangular. Consta d'un cos allargat i en forma de corba en un dels seus extrems format per PB + 5PP. A més, hi ha 2 plantes sota rasant, per a l'ús d'aparcament i trasters.

En total hi ha 57 habitatges de 1, 2 3 i 4 habitacions, repartides en les diferents plantes de tipologies diferents. La planta baixa està formada per 11 dúplex, 1 local comercial i un espai destinat a una estació transformadora.

L'edifici consta de 3 nuclis d'escala amb ascensor, per a l'accés als habitatges de plantes superiors. A les plantes pis, al nucli d'escala que està més pròxim a Carrer Juan de Sada hi ha 6 habitatges per replà i 3 habitatges per replà en la resta de nuclis d'escala. A la planta àtic, al nucli d'escala que està més pròxim a Carrer Juan de Sada hi ha 4 habitatges per replà i 3 habitatges per replà en la resta de nuclis d'escala. Els dúplex de planta baixa tenen accés des Carrer Roger.

Les dues plantes sota rasant estan dedicades a places d'aparcament per a cotxe i moto i trasters. També està projectada una sala per escombraries a cada nucli d'escala, i zones per a instal·lacions. L'aparcament té accés i sortida per la planta baixa de Carrer Juan de Sada.

A les cobertes es disposarà de zones destinades a estenedors, espais destinats a instal·lacions i altres zones destinades a espais verds.

e-SCENTIA desenvolupat les tasques de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra verificant que els processos constructius des del punt de vista de la seguretat i salut eren els correctes i s’implantaven i es feia ús de manera segura i seguint les indicacions del Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

Cal destacar les actuacions de disposició de les xarxes verticals no només en l’exterior de la construcció per evitar les caigudes en alçada sinó també les referides a evitar atrapaments per maquinària com ara les bastides cremallera i/o penjats i les diferents altures que es poden trobar a l’interior dels habitatges com ara els dúplex.

Agraïm a INICIATIVA ROGER 39, S.L.  la confiança dipositada en el nostre saber fer.