L’Ajuntament de Pallejà ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització redacció del Pla d’Autoprotecció de la seva Festa Major d’estiu.

A banda del document recopilatori de les mesures per prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els bens, hem volgut donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència i garantir la integració d’aquestes actuacions amb el sistema públic de protecció civil i en resum, Protegir o protegir-se davant els riscos. S’han creat uns tríptics informatius per a gaudir de la Festa Major d’Estiu per tal de que la població també s’impliqui en aquestes bones pràctiques i és que l’autoprotecció és cosa de tots.

Agraïm a L’Ajuntament de Pallejà  la confiança dipositada en el nostre saber fer