Principalment les obres han consistit en la substitució de càmeres existents, la col·locació de noves de càmeres de vigilància, i instal·lació de nou Circuit Tancat de televisió, amb tecnologia fibra òptica, incloent nou cablejat, canalització en canonada semirígida soterrada en alguns trams. Aquestes actuacions han estat realitzades en dos lots diferenciats, un per a cada Port, amb actuacions similars, tot i que l'espai era diferent i era el valor diferencial entre ambdues obres.

Ha calgut realitzar excavació amb petita rasadora de paviments i parterres, i els treballs en alçada s’han realitzat amb plataformes elevadores tipus braç per garantir estabilitat  i arribar als punts més allunyats en altura.

e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com als possibles vianants o usuaris del port que poguessin ser afectats per les obres, dels diferents riscos que puguin derivar-se de les activitats desenvolupades, verificant la correcta protecció perimetral i senyalització, així com l’execució dels treballs, i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al Pla de seguretat i salut de l’obra.

Agraïm a Ports de la Generalitat la confiança dipositada en el nostre saber fer.