L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT ha confiat a e-SCENTIA per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l'execució arranjament zona de lleure a Mas Lluí. SANT FELIU DE LLOBREGAT

 e-SCENTIA ha realitzat la coordinació de seguretat i salut per a l'execució d'un nou parc a la zona de Mas Lluí a Sant Feliu de Llobregat. El projecte ha consistit en la creació de nous vials per a vianants, zones verdes, zona de jocs, instal·lació de reg i enllumenat.

 A causa que els treballs s'han realitzat en una zona molt habitada i amb col·legis en els voltants s'ha tingut en compte el tancament i senyalització de la zona de treball per tal de no interferir amb tercers. L'espai viari de les entrades i sortides de camions i vehicles d'obra s'ha reforçat amb senyalització ia més es realitzaven amb l'ajuda de senyalistes. El reg de la zona de treball per evitar pols i la neteja dels vials limítrofs per fang que produïen els camions, ha estat una tasca més en el desenvolupament de l'obra.

 Agraïm a l'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT la confiança dipositada en el nostre saber fer.