LA UTE CONSERVACIÓ RONDES DE BARCELONA ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització de la formació dels seus treballadors en ESTRATÈGIES BIOMECÀNIQUES DE MILLORA PER AL MOVIMENT.

 Una mala execució d’un moviment ens pot portar a una lesió a curt o mig termini amb la conseqüent baixa i posterior recuperació, per això és bàsic formar i entrenar el moviment per prevenir les lesiones més comuns que poden produir per exemple l’aixecament incorrecte de pesos.

 L’anàlisi biomecànic dels moviments dels treballs de conservació i manteniment de les Rondes de Barcelona, s’ha incorporat a aquesta formació a mida realitzada per encàrrec de la UTE CONSERVACIÓ RONDES DE BARCELONA.

 Després d’una petita presentació on els operaris van poder observar les seves posicions i moviments, se’ls van oferir estratègies per a realitzar una correcta activació muscular abans de començar a treballar, reforçar la musculatura corporal i estirar un cop acabat el treball diari, de manera que evitessin lesions.

 Des d’e-SCENTIA esperem haver deixat una impremta positiva en la vida laboral de tots els assistents a la formació i que ho posin en pràctica.

 Agraïm a la UTE CONSERVACIÓ RONDES DE BARCELONA la confiança dipositada en el nostre saber fer.