L'UTE ACCIONA AIGUA I SORIGUÉ ha confiat a e-SCENTIA la formació dels treballadors de les seves diferents plantes en les situacions específiques que es troben en el seu dia a dia així com en riscos específics, com a espais confinats, treballs en alçada, ús de pont grua o PEMP.

 e-SCENTIA per al desenvolupament de les tasques de formació sobre regs específics dels llocs va realitzar un estudi previ de les tasques que es desenvolupaven al costat dels treballadors observant principalment els espais de treball, eines i mitjans que disposaven, equips de protecció individual i col·lectiva de manera que es va desenvolupar una formació personalitzada i específica.

 Agraïm a la LA UTE ACCIONA AIGUA I SORIGUÉ la confiança dipositada en el nostre saber fer.