GESTISER 2002, SL ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte: REFORMA D’OFICINES A AVINGUDA DIAGONAL, 463 1ª PLANTA 

L'actuació realitzada ha estat la reforma integral de les oficines ubicades a la primera planta del número 463 d’Avinguda Diagonal, amb una superfície útil aproximada de 745 m2. El projecte actuava sobre la arquitectura i nova distribució dels espais interiors, les instal·lacions, mobiliari i altres equipaments auxiliars. Inicialment, l’edifici comptava amb tots els serveis requerits, com ara aigua, electricitat, telefonia, ventilació, etc.                                                                          

e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com les possibles afectacions per les obres als veïns de l’immoble, dels diferents perills que puguin derivar-se de les activitats desenvolupades, verificant la correcta protecció i senyalització, així com l’execució dels treballs, i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al Pla de seguretat i salut de l’obra.

Cal destacar de les actuacions realitzades, l’enderroc i posterior retirada dels residus utilitzant una porta d’accés directe al local des de la mateixa façana, on els treballadors que actuaven feien servir arnés de seguretat amarrat a punt estructural. També s’ha reformat una part de la façana des de l’interior de les oficines disposant d’una línia de vida autocertificada per a evitar la possible caiguda de treballadors quan es realitzaven treballs.

Agraïm a GESTISER 2002, SL la confiança dipositada en el nostre saber fer.