KIRSTAD PATRIMONIAL, S.L. ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte:

PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’OBRES BÀSIQUES DEL PAU ILLA CENTRE, ENTRE ELS CARRERS D’ITÀLIA NÚMEROS 7- 11, PINTOR DOMENECH i FARRÉ NÚMEROS 11-15 I CARRER FLOS I CALCAT NÚMEROS 2-14  DEL MASNOU

 En el projecte s’ha pretès resoldre els espais d’ús públic del PAU Illa Centre del Masnou de manera que els espais generats siguin centre de la vila.

 La part central de la plaça construïda s’han disposat en diverses plataformes que enfronten els comerços oberts a aquesta. La plaça  salva a la banda del carrer Flos i Calcat el desnivell en les seves plataformes per tal de garantir l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda, fent tots els punts de la plaça accessibles.

 e-SCENTIA ha realitzat les tasques de coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de la urbanització en concurrència amb l’edificació i solapant espais tan complexes com l’emplaçament de maquinària d’obra d’edificació com ara les grues torre i medis auxiliars que tenien la base en l’espai de nova urbanització.

 Agraïm a KIRSTAD PATRIMONIAL, S.L.   la confiança dipositada en el nostre saber fer.