PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte: ADEQUACIÓ EDIFICI SERVEIS DÀRSENA PESQUERA DEL PORT D’ARENYS DE MAR

L'objecte ha sigut l’adequació de l’edifici existent per integrar els serveis pesquers per tal de millorar la qualitat, simplificar l’operativa logística i incrementar l’eficiència. Així es va proposar integrar en el mateix edifici la neteja de caixes, magatzem de caixes, magatzem de palets, nevera de conservació i nevera de gel. La proposta contemplava l’aprofitament de l’estructura metàl·lica de l’edifici existent per fer un tancament exterior.

e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com als possibles vianants o usuaris del port que poguessin ser afectats per les obres, dels diferents perills que puguin derivar-se de les activitats desenvolupades, verificant la correcta protecció perimetral i senyalització, així com l’execució dels treballs, i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al Pla de seguretat i salut de l’obra.

Cal destacar les actuacions d’execució i muntatge dels panells tipus sandvitx que composen la coberta de l’edifici amb la protecció de xarxes horitzontals i perimetrals. Els treballs d’arranjaments de l’estructura metàl·lica exterior en bigues i pilars, es va realitzar des de plataformes elevadores mòbils per a persones.

Agraïm a PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA la confiança dipositada en el nostre saber fer.