PORTS DE LA GENERALITAT de CATALUNYA ha confiat amb e-SCENTIA per a la realització del treball de coordinació de seguretat i salut durant l'execució del treball: subministrament i instal·lació de lluminàries LED als ports de L’ESCALA, SANT FELIU DE GUÍXOLS, ROSES, PORT DE LA SELVA, LLANÇÁ, BLANES, PALAMOS I L’ESTARTIT

e-SCENTIA ha dut a terme la coordinació de seguretat i salut per al canvi de les lluminàries dels ports a la tecnologia LED, fent a més el canvi d'aquestes lluminàries, l'execució de rases en paviments i la seva substitució...

Durant l'execució d'aquest treball s'ha tingut en compte l'afectació possible als usuaris dels ports per l'execució de rases d'il·luminació. Per aquest motiu, s'han mantingut tancades totes les rases i senyalitzat per als vehicles en els casos en què estaven ocupats carrils de trànsit. En el canvi de les lluminàries s'han utilitzat plataformes elevadores i els treballadors estaven equipats amb arnesos de seguretat per a treballs en alçada i casc de barballera, així com també es va procedir al balisament de l'espai de projecció horitzontal. Per la nostra part i fent bandera de la nostra versió formativa es va estar verificant amb els treballadors els seus coneixements tècnics i preventius sobre la maquinària, fou enriquidor per ambdues parts.

Agraïm a PORTS DE LA GENERALITAT de CATALUNYA la confiança dipositada en el nostre saber fer