BIMSA (BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A.) ha confiat amb e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de tipus de servei durant l’execució del projecte:  REURBANITZACIÓ DEL CARRER PISUERGA EL BARRI LA MATERNITAT I SANT RAMON AL DISTRICTE DE LES CORTS.

 En la implementació del Pla de Mobilitat Urbana de la Ciutat de Barcelona, es troba com a objectiu ampliar els quilòmetres de xarxa del carril bici i ampliar les voreres, la recuperació de l’espai per a persones.

En aquesta obra, a més se li ha donat molta importància a l’ampliació de les zones verdes i millora de les interseccions entre carrers, creant en aquest cas un petit parc.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les tasques corresponents a les actuacions. La gestió dels espais de circulació per a vianants i vehicles així com la coordinació i senyalització de les diferents ocupacions de l’espai d’obra i actuacions, verificant la correcta senyalització, i execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments aprovats i descrits al Pla de seguretat i salut de l’obra, garantit en tot moment la mobilitat de la zona.

 S’han pres totes les accions necessàries per a protegir als treballadors, i les possibles persones que transiten per les diferents àrees i els seus voltants, de tots els perills que poden derivar-se de les activitats desenvolupades.

 Agraïm a BIMSA la confiança depositada en el nostre saber fer.