LOBOBEACH SLU ha confiant en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de tipus de servei durant l’execució del projecte: CONDICIONAMENT INTERIOR LOCAL RESTAURANT LOBO BEACH.

Un nou restaurant amb vistes espectaculars: 360 º sobre la ciutat de Barcelona i el mar. Mil metres quadrats de superfície amb les cuines al centre.

Es tracta d’un projecte de reforma interior que ha re condicionat un local existent a la planta número vuit de l’Edifici Ocean al Passeig  Joan de Borbó,101 de Barcelona ( Antic Moll de Llevant nº1).

Si voleu gaudir d’un bon sopar veient l’entrada dels vaixells per la bocana del Port acompanyada d’una impressionant estol de gavines busqueu, Bar-Restaurant BLUE SPOT BARCELONA.

En la solució projectada s’han pres els paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar a nivell de condicionament del local amb els diferents sistemes constructius i instal·lacions utilitzades com el sistema de compartimentació, els acabats, el condicionament ambiental i serveis. Els criteris utilitzats en el disseny es basen en la funcionalitat dels espais atenent a les necessitats pròpies de l’activitat, complint la normativa vigent. S’han escollit sistemes de compartimentació de ràpid i fàcil muntatge. Un treball exquisit del disseny interior i exterior, ja que compta amb una barra amb carta pròpia, com en els dos menjadors interiors i en les diferents terrasses amb una petita piscina-font.

e-SCENTIA ha contribuït als treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per a protegir els treballadors. La nostra principal tasca ha estat mantenir l’atenció constant durant totes les setmanes sobre tots els contractistes principals. Així, s’ha verificat la correcta protecció del punt d’accés, les proteccions col·lectives a disposar, els equips de protecció individual i senyalització, així com l’execució dels treballs i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

Un dels punts més interessants fou la coordinació d’activitats amb el propi edifici i la participació del simulacre d’emergències que es va realitzar en plena execució de les obres i en la que tots ens vam implicar activament.

 Agraïm a LOBO BEACH SLU la confiança depositada en el nostre saber fer.