INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA, AJUNTAMENT DE BARCELONA ha confiat en e-SCENTIA per a la realització   dels treballs de tipus servei durant l’execució Del PROJECTE EXECUTIU DEL MERCAT PROVISIONAL DE ABACERIA que està ubicat al passeig de Sant Joan, entre el carrer San Antoni Maria Claret i el carrer de la Indústria a Barcelona.

 L’espai on s’ha desenvolupat l’obra es troba actualment urbanitzat com a passeig i zones verdes, amb una zona central dedicada a zones de petanca així com a mobiliari urbà i fins i tot el monòlit dedicat a Guillem Graell i es va traslladar als magatzems municipals, durant el temps que el mercat provisional ocupi l’emplaçament.

La carpa que acull el mercat provisional compta amb 43 establiments alimentaris a l’interior i 13 parades de no alimentaris a l’exterior, al costat Llobregat del mercat, amb el tancament individual i al mateix pla de façana de la carpa, amb un tendal de protecció. A l’interior, els passadissos són de 3 metres d’ample i les parades tenen 2 metres de profunditat.

e-SCENTIA ha contribuït als treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs corresponents a les actuacions. Un dels majors reptes ha estat els treballs de col·locació de la lona del mercat, que en el seu major tram s’han pogut desenvolupar sobre plataformes elevadores, però en els espais de juntes, han estat considerats com a treballs verticals.

Altres dels aspectes a destacar a la fase final del mercat ha estat la coordinació d’activitats amb totes les empreses interioristes d’acabats de les parades.

El nostre objectiu, com sempre, ha estat el de prendre totes les accions necessàries per a protegir als treballadors i a les possibles persones que transitaven per les diferents àrees i els seus voltants, de tots els riscos que podien derivar-se de les activitats desenvolupades.

Agraïm a l’INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA, AJUNTAMENT DE BARCELONA la confiança dipositada al nostre saber fer.