BIMSA (BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES S.A.) ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres de: MILLORA DEL PARC DE LA GUINEUETA EN EL DISTRICTE NOU BARRIS, BARCELONA.

 Les obres han consistit en la reparació i millora del Parc de la Guineueta i sobretot en la millora de la qualitat de vida del barri gràcies a la millora de la seva accessibilitat.

  • Ampliació de les voreres amb la renovació de tots els paviments.
  • Renovació del paviment del Parc.
  • Millores a l’accessibilitat en els camins i accessos al parc como la creació de Nous accessos al parc.
  • Millora de la xarxa de reg.
  • Millora d’elements vegetals i restauració de parterres.
  • Millora de l’àrea d’esbarjo de gossos.

L’àmbit d’actuació ha estat d’una superfície de 30.415 m2.

Amb la finalitat de minimitzar les afeccions al trànsit i també als vianants i veïns de la zona, s’han planificat les obres en 3 àmbits diferenciats: Nord, Centre i Sud.

La mobilitat que ha estat afectada ha estat els vehicles de Servei amb els que es van establir protocols de treball a través d’actes CAE, i amb els vianants i usuaris del parc a través de la informació a la mobilitat de manera continuada i consensuada amb els agents públics pertinents.

Cada fase de treball s’ha subdividit en àrees independents degut a la seva complexitat i característiques pròpies de l’espai.

Una de les principals millores que s’han aportat al parc és l’apertura del mateix pels carrers  Pare Rodés i Rambla del Caçador; la resta s’ha millorat.

e-SCENTIA ha contribuït als treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per a protegir als treballadors, així com els possibles vianants o usuaris del parc que poguessin ser afectats per les obres, dels diferents perills que poden derivar-se de les activitats desenvolupades , verificant la correcta protecció perimetral i senyalització, així como l’execució dels treballs, i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al Pla de seguretat i salud de l’obra. S’ha tingut especial compte en l’aplicació dels productes fitosanitaris.

Agraïm a BIMSA la confiança depositada en el nostre saber fer.