SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució d’un NOU TANATORI A MANRESA

 e-SCENTIA ha realitzat la coordinació de seguretat i salut per a l’execució d’un nou tanatori situat a la zona industrial de la ciutat. L’edifici s’ha construït tot en planta baixa i disposa d’instal·lacions per a incineració.

Durant la construcció de l’edifici s’ha pres especial atenció a minimitzar el risc de caiguda en alçada mitjançant el muntatge de xarxes i baranes. L’existència de dos xarxes aèries d’alta tensió ha condicionat l’execució de l’obra havent de muntar pòrtics de gàlib per evitar el risc elèctric, prestant especial atenció amb el pas de la maquinària i l’hissat de càrregues.

La participació d’aquest projecte de diferents empreses contractistes principals també ha estat un altre dels punts diferencials del projecte.

Agraïm a   SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA   la confiança dipositada en el nostre saber fer.