SERVEI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’UN MÒDUL D’APARCAMENT SEGUR DE BICICLETES DE GRAN CAPACITAT PER AL SERVEI BICIBOX A GAVÀ

La intermodalitat és la mobilitat  del futur i en aquesta línia s’està treballant des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La nostra aportació a una mobilitat més sostenible ha consistit en participar en l’obra de subministrament i muntatge d’un nou sistema modular d’aparcament de bicicletes amb capacitat per a 100 places i donar servei als usuaris de l’estació de tren de Gavà.

El sistema d’estacionament modular consta d’un equipament elèctric y de telecomunicacions compatible amb el sistema de gestió actual (software, telecomunicacions, operacions de manteniment ...) del servei Bicibox.

e-SCENTIA en aquesta ocasió ha aportat a la mobilitat sostenible els treballs de Coordinació de Seguretat i Salut a l’obra de subministrament i muntatge del nou sistema modular d’aparcament de bicicletes amb capacitat per a 100 places donant servei als usuaris de l’estació de tren de Gavà. Aquest projecte contribueix amb la millora de serveis relacionats amb la vida sana de les persones, ecologia i la sostenibilitat del nostre entorn.

Quan a serveis, cal destacar que s’ha tingut especial cura amb el moviment de la maquinària en obra ja que es trobava en un espai urbà consolidat amb un flux de trànsit continu de vianants i vehicles, pel que s’ha gestionat els espais de circulació per a vehicles i accessos, així com la coordinació i senyalització de les diferents ocupacions de carrils de via, verificant la correcta senyalització i execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments descrits al Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

S’ha procurat:

  • Disposició de llum rotativa de posada en marxa de la maquinaria i senyal acústica de marxa enrere.
  • Per als treballs de càrrega i descàrrega amb camió grua, disposició d’estabilitzadors i telecomandat. S’han establert protocols per a que els treballadors sabessin on col·locar-se en cada fase de la descàrrega, així com saber disposar per evitar qualsevol incidència amb tercers.
  • No abandonar la màquina en marxa sota cap concepte.
  • Treballs dins dels límits del tancament de l’obra.
  • En caso de necessitar sobrepassar els límits d’obra, s’ha disposat un treballador senyalista- auxiliar per a totes les maniobres.

Agraïm  a SERVEI  DE  MOBILITAT  SOSTENIBLE DEL AREA  METROPOLITANA  DE  BARCELONA.  la confiança depositada en el nostre saber fer.