GREEN CLOVER CAPITAL, S.L. ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució EDIFICI D’OFICINES DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UP-1 A L’ÀMBIT DE BATLLÓ - MAGÒRIA

 El projecte signat per l’empresa d’arquitectes Batlle i Roig, SLP, resolia un edifici d’oficines de lloguer amb un sostre total sobre rasant de més de 20.000m2, distribuït en 3 plantes soterrani una planta baixa i una torre de 12 plantes, el terrat està destinat a les instal·lacions i sobre recorreguts d’ascensors.

En general les plantes són diàfanes d’oficines, amb un nucli central de comunicacions compacte, unes escales d’evacuació, àrees comuns de banys i espais tècnics i pas d’instal·lacions, cosa que permet una gran variabilitat de les distribucions interiors de les oficines.

 Una de les singularitats del projecte ha estat la doble façana construïda, on la racionalització i modularitat s’ha adaptat a les necessitats d’ús de cada àrea de la envoltant. A més es rep una llum exterior tamisada amb el màxim aprofitament de la il·luminació natural i utilitzant materials de baixa reflectivitat i alta inèrcia tèrmica.

 El manteniment de la façana de vidre exterior es realitzarà a través de les plataformes creades per a tal efecte i situades en cada nivell de l’edifici. Correspondrà establir protocols de treball en alçada i verificar anualment les condicions de les línies de vida així com la resta dels epi’s. En aquests treballs es tindrà especial cura amb les eines i mitjans per a evitar la projecció en alçada durant el procés de manteniment.

 La singularitat de la construcció s’ha vist en cada fase, en la inicial per la necessitat de construir pantalles de més de 39 m profunditat i ample de 80cm, en la fase estructural a través del sistema SKYDECK de PERI i en la construcció de la façana pels treballs verticals que ha suposat la construcció de la segona pell d’elements ceràmics, seguida de la posada en marxa de l’àrea comercial de la planta baixa que com a conseqüència ha obligat a realitzar treballs verticals nocturns per a evitar el solapament d’activitats.

 Agraïm a GREEN CLOVER CAPITAL, SL  la confiança depositada en el nostre saber fer.