FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte d'establiment de via sobre formigó a l'estació de Provença de la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Les actuacions van consistir en la retirada de la base de balast i vies existents per formigonar la base i col·locar la nova via sobre formigó i nous suports. Donat que la línia es trobava en funcionament, i per mirar d’afectar el menys possible al servei dels usuaris, va caldre una coordinació precisa entre la constructora i l’empresa explotadora, i el seu departament de manteniment. L’actuació es va realitzar en dos caps de setmana, un per cada sentit de circulació, amb el tall del servei durant 48 h en cada cas, coordinant des de l’accés de la maquinària, procés de desmantellament, moviment de saques i vies, fins a les possible zones d’abassegament tant a l’interior de la zona de vies, com als diferents accessos a l’exterior. Amb un organigrama completament programat al minut per poder permetre l’obertura al transit de la via recent instal·lada al cap de poques hores.   

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant que l’empresa contractista desenvolupés totes les accions necessàries per protegir els treballadors i tercers que poguessin ser afectats per les obres. Verificant la correcta execució dels treballs, i el seguiment dels procediments executius i preventius descrits i aprovats al Pla de seguretat i salut de l’obra, així com els acords arribats en les reunions de coordinació i planificació de l’activitat preventiva.

e-SCENTIA Safety Culture.