L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: Implantació de nova zona de jocs infantils als parcs de l’Astasieta i remodelació de la zona de jocs de la plaça de l’Olivera-Lot1, a Sant Boi de Llobregat, Barcelona.

El projecte engloba la remodelació i adequació dels parcs de titularitat municipal:

PARC PLAÇA DE L’OLIVERA:

Situat a la Plaça de l’Olivera. Sant Boi de Llobregat

PARC DE L’ASTASIETA:

Situat a C/ Jerano Sancho Martinez de Virgala, de Sant Boi de Llobregat, cerca al Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi

de Llobregat.

e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut en aquest projecte de remodelació i millora dels parcs infantils on s’ha tingut en compte

la creativitat i innovació dels nens de les escoles del barri que han participat en el disseny dels jocs i espais de diversió. S’ha procurat

l’accessibilitat i condicionament d’espais per a jocs amb cadira de rodes i acabats que poden absorbir la caiguda dels nens.

    S’incorpora mobiliari nou urbà, font d’aigua, senyalització i il·luminació nova.

Entre les actuacions de seguretat i salut cal mencionar que:

S’ha impulsat per tal que el contractista principal estableixi un sistema de control d’accessos segurs i adequat a l’obra, així com evitar l’accés de persones alienes a la mateixa.

Ens va agradar poder treballar amb els propulsors del projecte ( els nens) i que ens van venir a veure, així que es van prendre mesures addicionals degut a la seva vulnerabilitat i van conèixer de primera mà les tasques tècniques com la coordinació de seguretat i salut.

Es van impulsar i liderar reunions de coordinació d’activitats, entre els contractistes principals i les subcontractes, on s’ha identificat els espais de treball, zones d’apilament, camins, vies d’accés i seguiment d’ordre i neteja.

e-SCENTIA SAFETY CULTURE