L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de coordinación de seguretat i salut durant l’exercici del projecte: IMPLANTACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL EL TIMBAL, SOL SOLET I EL GEGANT DEL PI, EN SANT JOAN DESPÍ, BARCELONA.

 El projecte pretén satisfer les necessitats de climatització, ventilació i filtració de l’aire de les aules i dormitoris de les escoles infantils de titularitat municipal:

 ESCOLA TIMBAL

Edifici aïllada d’una única planta en forma rectangular, ubicat al carrer Tambor del Bruc i de Pau Casals, en Sant Joan Despí.

ESCOLA SOL SOLET

Edifici ubicat a Rambla de Josep Mª Jujol, 5, Sant Joan Despí

ESCOLA GEGANT DEL PI

Edifici ubicat al carrer del Marquès de Monistrol, 6, Sant Joan Despí

e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut en aquest projecte d’adequació i renovació d’instal·lacions, amb especial atenció tenint en compte la importància dels usuaris ( nens de 0 a 3 anys) doncs existeix la necessitat d’adequar les instal·lacions per complir amb la normativa vigent quan a condicions de seguretat i instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE). Gràcies a la implementació de les noves instal·lacions de climatització es donarà compliment de la normativa sectorial específica i s’augmentarà la confortabilitat i salubritat de les instal·lacions.

Pel que principalment s’ha gestionat la coordinació d’activitats, entre els contractistes principals i les diferents escoles municipals, on s’han establerts horaris de treball preferentment en franges vocacionals i fora de l’horari escolar, així com també s’ha identificat els espais de treball, zones d’aplec, camins, vies d’accés a les instal·lacions i sobretot s’ha procurat un acurat seguiment d’odre i netreja.

 e-SCENTIA Safety Culture.