L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució del projecte: PINTURA MURAL A LA SORTIDA DEL TÚNEL DEL TRAMBAIX PARADA "CORNELLÀ-CENTRE"

El projecte pretén aconseguir una millora estètica del mur de sortida del túnel del Trambaix, en la parada Cornellà-Centre. I això s’ha aconseguit amb el treball professional de pintura artística amb la creació d’un mural.

Per a la realització dels treballs els artistes han utilitzat una plataforma elevadora de tisora, la qual cosa ha obligat a inhabilitar part de la vorera.

Per al revestiment s’han utilitzat esmalts i pintures, amb l’objectiu d’aconseguir per una part una millora estètica i per l’altra la protecció del propi mur. 

e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut en aquest projecte de millora estètica i pintura artística, on s’ha gestionat la Coordinació d’Activitats Empresarials amb el propi TRAM OPERADORA, en quant a accessos, neteja i manteniment.

Entre les actuacions de seguretat, s’ha tingut especial cura amb el trànsit dels vianants i vies de circulació del tramvia, pel que s’ha redirigit la circulació fins els passos de zebra existents, tancant tot l’àmbit d’actuació amb tanques electrosoldades de 2 m d’alçada.

A més s’ha controlat en tot moment les distàncies de seguretat a la catenària del tramvia per prevenir el risc elèctric a la proximitat d’elements amb tensió, evitant la invasió de la zona de gàlib dels trens i s’ha controlat una correcta fixació i manteniment del tancament per impedir la bolcada cap a la zona de trànsit del tramvia.

  e-SCENTIA Safety Culture