L'equip d’ e-SCENTIA es forma en REVIT i ens preparem per abordar els reptes que arriben a mig i curt termini.

Visualitzar i interpretar els projectes modelats en REVIT iniciar-nos en el procés de disseny de col·laboració multidisciplinaris i d’aquesta manera millorar en els nostres processos des de l’inici de la redacció dels nostres estudis de seguretat i salut i per suposat en la millora de la planificació preventiva en les nostres tasques de coordinació de seguretat i salut.

Agraïm al Gremi de Constructors d’Obres ens hagi acollit, iniciat i format.

e-SCENTIA Safety Culture