Cal creure en les capacitats  de les quals disposa la donar per al seu desenvolupament laboral com a tècniques. Les dones podem, de la mateixa manera que l’home, oferir aquestes habilitats i aplicar els conceptes assimilats en l’etapa d’aprenentatge.

La dinàmica que es troba avui en dia als països desenvolupats tendeix a la demanda de la participació de la dona en el camp de les carreres tècniques, tot això, pel seu enfocament, tot i els estereotips que arrossega la mentalitat d’èpoques anteriors i barreres sòcio-culturals subjectes a condicionants històrics. A dia d’avui podem afirmar que existeix una galopant incorporació quantitativa i qualitativa de presència femenina en treballs de caràcter tècnic, encara que no arribi a la paritat.

Gastón Morales, especialista en neurocirurgia, ha demostrat que l’estructura cerebral atorga certs avantatges visibles a la dona, per exemple, les dones tenim el còrtex prefrontal molt més desenvolupat que els homes, el qual s’encarrega de les connexions connectives i executives; en l’activació de cadascuna de les amígdales cerebrals de les dones, tendeix a activar-se la part esquerra més orientada als detalls i processaments interns; les dones apliquem les neurones mirall de tal forma que empatitzem i convidem a la reflexió, factor molt rellevant en el procés de l’aprenentatge, i la proporció de matèria gris i blanca en el nostre cervell de dona s’interconnecta per aconseguir una major integració i assimilació, si el comparem amb el de l’home.

És per això que com a dones aportem diversitat i enriquiment a la professió mitjançant la nostra minuciositat en el treball, capacitat de treballar en diferents nivells, pragmatisme quotidià portant a la resolució de les qüestions, eficàcia del nostre treball mitjançant la coordinació/organització amb una capacitat lluitadora indubtable, i de forma diferent, les dones enfoquem l’espai i el nostre entorn, el que impacte en la producció de la nostra laboral en el nostre treball.

En definitiva, la nostra genialitat com a dones resideix en la nostra capacitat multitasca, som respectuoses, curoses i amb una mentalitat no individualista, així com una gran visió de conjunt i una mirada més àmplia. Així que amb nosaltres guanyem tots/es.

Lucia Corrionero - Arquitecte tècnic e-SCENTIA GLOBAL, SLU