L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÉS  ha confiat amb e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte “SUBSTITUCIÓ DEL CLAVEGUERAM I REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA MARCEL.LINA”

Les obres han consistit en la renovació del clavegueram existent, i la reurbanització del carrer, canviant la secció del carrer a un sol nivell a partir del carrer Sant Daniel fins al carrer Sant Antoni, i mantenint la secció convencional de dos nivells a partir del carrer Sant Antoni fins al Passeig Cordelles; en tots dos trams s'amplien les aceres. Es creen petites zones enjardinades i es renova l'enllumenat.

S’ha dut a terme una demolició de la calçada i aceres, excavacions de rasa, substitució del clavegueram existent, realització de la caixa de paviment de la calçada i pavimentació d’ aceres.

Cal destacar que es pren especial atenció a l'hora de l’excavació de la rasa la qual és va apuntalar  a causa de la profunditat d'aquesta, i als treballs dins dels pous, ja que aquests són espais confinats. Sense oblidar el tancament perimetral de l'obra i els accessos a vianants ja que és un carrer cèntric de Cerdanyola, on la circulació de vianants era important.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com als vianants i veïns que poguessin ser afectats per les obres en les diferents actuacions realitzades en el perímetre de l’espai d’obra, dels diferents perills que podien derivar-se de les activitats desenvolupades, verificant la correcta protecció perimetral i senyalització, així com l’execució dels treballs, i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al pla de seguretat i salut de l’obra

 e-SCENTIA Safety Culture