L'obligació de la redacció d'un Estudi de Seguretat i Salut integrat en el Projecte prové del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Segons el seu article 4 (Obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres), el promotor d'una obra de construcció està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes en què es donin algun dels supòsits següents:

Llegeix més...

 

La protecció civil, es dedica principalment a les Grans Emergències, i a la coordinació de les petites i mitjanes que produeixen danys a persones, béns i al medi ambient.

En l'actualitat, per poder posar-se en contacte amb el servei d'emergències només hem de recordar un número: 112

Llegeix més...

 

Per poder donar una resposta hauríem primer en conèixer el marc normatiu que s'aplica a Catalunya en matèria de protecció civil:

Llegeix més...

La convivència diària amb el risc, fa que en moltes ocasions estiguem tant familiaritzats amb ell, que no el detectem, ni el valorem.

Llegeix més...

Quan hem de muntar una bastida, sempre ens falta material d’una banda, i ens sobre de l’altra, o bé, no sabem on hem de col·locar les diferents peces que ens aporta el llogater o no disposem ni del manual d’instruccions de muntatge.

Llegeix més...