Per principis i des dels seus inicis, la Direcció d'e-SCENTIA ha centrat els seus esforços en construir una empresa que contingui en el seu ADN la Responsabilitat Social Corporativa, incloent activament dins d'aquest concepte també la igualtat d'oportunitats i la no discriminació.

Llegeix més...