Tots els plans d'autoprotecció, Plans d'Emergències, plans d'actuació municipal i plans especials municipals han de ser implantats perquè siguin efectius.

A més, inclòs dins del procés d'implantació d'aquests plans és imperatiu la realització de simulacres per comprovar la seva eficiència.