En el teu municipi es produeix un risc específic que no està contemplat en cap pla superior?

Per poder saber-ho, pots consultar a la web del pla director de la teva comunitat autònoma, o consultar-nos-ho a nosaltres.

 

A e-SCENTIA podem assessorar-te en la redacció del teu Pla d'Específic Municipal, per minimitzar els efectes que els riscos que poden produir-se sobre el teu municipi i complir amb la legislació vigent.