La nostra missió és realitzar treballs d’enginyeria especialitzada en la coordinació de seguretat i salut i el control documental en la coordinació d’activitats empresarials.

Donar a aquestes activitats el lloc que es mereixen en les organitzacions, aportant-hi valors afegits com la formació i l’assessorament basat en l’experiència.

Liderar la integració de la seguretat en el treball en els processos productius, per tal de cobrir les necessitats de promotors, contractistes i subcontractistes, compromesos amb la qualitat de les seves organitzacions.

Complementar les nostres activitats principals amb treballs d’assistència tècnica en prevenció de riscos laborals, autoprotecció i activitats de formació a treballadors, tècnics i directius.

 

.

 

 

 

 

Tota realitat neix d'un somni.