Continuant la missió i visió establertes a e-SCENTIA, s’estableixen els principis inspiradors de la Política de Qualitat:

  • Anàlisi de les necessitats dels clients i mantenir un esperit de servei orientat plenament als nostres clients.
  • Garantir i interpretar la normativa legal vigent que aplica a la nostra organització.
  • Garantir la comunicació interna i presa de consciència del personal sobre la importància de la gestió de la qualitat i els beneficis de la correcta gestió.
  • Vetllar per una atenció als nostres clients fonamentada en la professionalitat i l’ètica del nostre equip humà, per continuar sent mereixedors de la confiança que ens dipositen.
  • A través de l’ètica empresarial, es busca promoure la responsabilitat individual i col·lectiva dels membres de la nostra empresa creant un codi de conducta que permeti la consecució d’aquest fi i regular el comportament responsable dels nostres professionals.
  • La inversió en Noves Tecnologies ens permet aconseguir una major capacitat tecnològica i un entorn tecnològic segur i modern que garanteixi la seguretat de les dades dels nostres clients. Tot això amb la finalitat de proporcionar una gestió més segura, ràpida i eficaç per al client, assegurant, alhora, una perfecta coordinació entre els diferents departaments i serveis oferts.
  • Polítiques de motivació, formació i reciclatge de tots els nostres professionals, a través de programes de formació continuada.
  • Millorar constantment el Sistema Integrat de Gestió amb l’objectiu de garantir la satisfacció dels nostres clients creant mecanismes de valoració d’aquesta satisfacció.

 

 

 

 

Tota realitat neix d'un somni.