• Lloc: Carrer de la Foneria, entre Ferrocarrils Catalans i carrer Segura, al districte de Sants-Montjuïc (Barcelona)

  • Client: BIMSA (Barcelona Infraestructures Municipals, S.A.)

  • Període: Agost 2021-Febrer 2022

La reurbanització del tram del carrer Foneria comprés entre el carrer dels Ferrocarrils Catalans i el carrer Segura, compren l’ampliació de voreres així com la repavimentació de la capa de rodament del carrer i la recollida d’aigua amb nous embornals disposats als dos costats de la calçada. S’ha renovat l’enllumenat de manera que els bàculs queden fora de la zona de pas en voreres, amb llumeneres de projectors LED. Al tram d’intersecció entre Ferrocarrils Catalans i Segura es realitza a demés de l’ampliació de vorera i pavimentació, un petit parterre i plantacions d’arbres i arbustiva.

e-scentia ha realitzat la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució, verificant el seguiment de mesures preventives i canvis de proteccions, delimitacions i senyalització en l’avanç de les diferents fases establertes per garantir en tot moment el pas de vehicles per calçada, garantint una amplada de 4 m pel pas de Bus, i prohibint l’aparcament al carrer durant l’execució dels treballs.

El pas de vianants s’ha garantit en tot moment realitzant encaminaments segurs per trams existents o nous acabats en funció de la fase. Així mateix també s’ha garantit l’accés als diferents trams de carrers que accedeixen a zones residencials interiors, realitzant els guals d’accés en dos vegades.

CARRER FONERIA REPAVIMENTAT