• Lloc: Sant Esteve Sesrovires

  • Client: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

  • Període: Septembre 2021 – Febrer 2022

FGC ha vist la necessitat de realitzar una actuació de millora d’estabilització del tal·lus que ha sofert lliscament provocant el tall del carrer al transit, i moviments a la via de ferrocarrils. Per tal d’estabilitzar la zona s’han realitzat per un cantó la construcció de pantalles de pilots de Ø1000 mm a la zona de via, per evitar moviments a la via, i per un altre, una pantalla de micropilots de Ø 225 mm a la zona superior del tal·lus, per a assegurar la zona del carrer. Cadascuna amb una biga de coronació de lligat que en el cas de la de la via s’ancora al terreny mitjançant tirants. Com acabat es realitza el perfilat del tal·lus i estabilització amb malles metàl·liques i noves plantacions.

e-scentia ha estat contractada per Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució de les obres que van requerir de les corresponents perforacions amb maquinaria específica per als pilots previstos, així com un moviment de terres a la zona de riera per poder garantir la construcció d’una plataforma de treball estable per la maquinària. També va ser necessari realitzar encaminament segur per a vianants per la vorera, reforçant la il·luminació provisional en aquest tram.

Estabilització de vessant e-scentia