• Lloc: Barcelona

  • Client: Oprocat

  • Període: Febrer 2022 – Març 2022

Els passats dies 16 de febrer y 9 de març vam realitzar sengles formacions als treballadors de l’empresa Obres y Projectes Catalunya sobre muntatge de bastides tubulars.

La formació va tenir una part teòrica en la que es va tractar els diferents sistemes de bastides, la importància de l’equip humà i les proteccions i aspectes ergonòmics, entre d’altres.

Per acabar amb una part pràctica en la que es treballadors van poder desenvolupar els coneixements que acabaven de rebre.

Agraïm a Oprocat la confiança dipositada en els nostres formadors

Formació bastides