La Falsa Seguretat

Amb el pas del temps, hem anat interioritzant que la prevenció ha d’estar integrada en la pròpia producció, que hem d’identificar els riscos, avaluar-los, minimitzar-los,... i en general cal reconèixer-ho, la part teòrica ens la coneixem al detall.Ja han passat més de 22 anys des de l’entrada en vigor de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals al nostre país, i 20 des del RD 1627/1997, que regula les actuacions en
matèria preventiva dins del sector de la construcció.

Tanmateix, quan llegim les estadístiques d’accidentalitat no quadra l’esforç teòric que estem fent amb els resultats, al 2016 al sector de la construcció, l’augment dels accidents lleus i greus, ha estat d’un 6,4% i un 5,7% respectivament. Se’ns haurien d’encendre les alarmes!

Llegeix més...

L’empresa BOSCH ha fet un comunicat a  través de la seva web sobre la necessitat de retirada urgent de les seves moles angulars de les sèries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 y PWS 2000 fabricades entre el juny i l’agost de 2016. Veure pdf.

Podeu comprovar si la vostra moles és una de les afectades a través del següent enllaç:

https://www.anglegrindercare.com/es_ES/form

Igualment, nosaltres volem compartir el document que hem generat per tal de garantir que els nostres contractistes i subcontractistes no fan ús d’aquesta màquina.

 Descarregar PDF

A e-SCENTIA vetllem per la seguretat de tots.