Davant les reclamacions formulades per diferents Col·legis Professionals, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha aclarit què Tècnics es consideren competents segons el RD 235/213 de 5 d'abril pel qual s'aprova el Procediment bàsic per la certificació de l'Eficiència Energètica dels edificis.

D'acord amb aquest aclariment, l'ICAEN (Institut Català de l'Energia) ha actualitzat la relació de Tècnics habilitats per dur a terme aquest tipus de certificats. Així els professionals competents en aquesta matèria són:

• Arquitectes
• Arquitectes Tècnics, Aparelladors i Enginyers de l'Edificació
• Enginyers Industrials
• Enginyers Agrònoms
• Enginyers Navals i Oceànics
• Enginyers de Telecomunicacions
• Enginyers Tècnics Industrials
• Enginyers Tècnics Agrícoles
• Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia
• Enginyers Tècnics d'Obres Públiques
• Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicacions
• Enginyers de Camins, Canals i Ports
• Enginyers de Mines
• Enginyers Forestals
• Enginyers Tècnics Topògrafs

 

(CLICKA AQUÍ PER MÉS INFORMACIÓ...)