MANGO ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte de REMODELACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL  PER A NOUS USOS DE LOGISTICA TEXTIL A PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS.   

Les actuacions van consistir en la retirada d’estructures metàl·liques d’emmagatzematge tipus MECALUX i la posterior construcció d’una nova estructura per a realitzar un altell, i les distribucions de diferents espais i accessos afectats de la nau per a independitzar l’ús d’oficines i el de nau, amb els corresponents muntatges de noves escales, ascensors i muntacàrregues, línies d’enllumenat i subministrament elèctric, de xarxes de comunicacions i de clima, Protecció contra incendis, exutoris i el muntatge de guies pel transport de roba penjada en la nova logística. 

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir els treballadors de les diferents empreses contractistes presents a l’obra, i usuaris de la nau, mitjançant reunions periòdiques per a establir prioritats i necessitats donada la concurrència en el mateix centre de treball. 

Agraïm a MANGO la confiança dipositada a la nostra safety culture