e-SCENTIA posa la seva base de coneixement i experiència al servei d'Administracions Públiques, Empreses Privades i Enginyeries, per a la realització de tot tipus de treballs relacionats amb l'enginyeria civil i de la construcció.

Pot consultar la nostra gamma de serveis habituals o posar-se en contacte amb nosaltres per a més informació:

- Certificació energètica d'edificis.

- Redacció de Projectes, Estudis de Seguretat i Salut, Plans de Seguretat i Salut, plans de qualitat, Estudis Mediambientals, ...

- Direcció d'Obra, Assistència tècnica i supervisió de plans de qualitat i Gestió Mediambiental en obra.

- Coordinació de Seguretat i Salut.