Les nostres activitats de Formació abasten serveis per a una gran varietat de clients. Oferim serveis i solucions a empreses, entitats públiques, centres de formació i centres educatius.

L'objectiu d'e-SCENTIA és el de realitzar FORMACIÓ ÚTIL, tant per als alumnes com per a les empreses que tinguin contractats o vagin a contractar aquests treballadors.

 

Pot consultar el nostre CATÀLEG DE FORMACIÓ o sol·licitaR-nos la seva FORMACIÓ A MIDA.

 

Treballem amb diferents MODALITATS DE FORMACIÓ, segons siguin aquestes més òptimes i s'adaptin millor a la tipologia dels alumnes, tipus de formaci , objectius proposats,...

Donant un pas més enllà podem encarregar-nos d'estudiar les necessitats de l'empresa i elaborar plans de formació adaptats perquè l'empresa creixi en productivitat i capital humà. Consulti els nostres serveis de:

- Consultoria en formació contínua.

- Plans de Formació.

 

La majoria de les nostres formacions són bonificables per a les empreses, encara que més important que això, són rendibles per a l'empresa i els seus treballadors.