e-SCENTIA disposa de professionals qualificats en l'àmbit de la protecció civil, per això es posa al servei de les administracions municipals, per oferir-los assessorament i servir-los de guia en la revisió i seguiment dels plans d'autoprotecció (PAU) de les activitats empresarials implantades en els seus termes municipals, així com suport en la redacció i elaboració dels PAM y PEM.

 

 

 

  

De la mateixa manera, ofrerim serveis de:

- Elaboració i redacció de Plans d'Autoprotecció (PAU) de nivell A, B y C.

- Elaboració i redacció de Plans d'emergència.

- Implantació i Simulacres de Plans d'Autoprotecció i Plans d'Emergències.