La coneguda Normativa bàsica d'autoprotecció (NBA) a nivell estatal o el Decret 30/2015, a nivell autonòmic per a Catalunya, ens exigeix la redacció d'un pla d'autoprotecció que garanteixin una actuació ordenada i coherent, dins dels límits en cas de catàstrofes i situacions extremes.

La necessitat o no de tenir en la nostra instal·lació o activitat un PAU, ja sigui local o d'àmbit superior, ens el marquen aquestes normatives. L'objectiu principal és tenir una previsió dels riscos que es poden patir en la instal·lació, prevenir-los, planificar l'actuació, intervenir, formar i informar els possibles afectats sobre l'actuació en cada cas, finalment rehabilitar la situació per arribar a la normalitat. A més un dels punts importants del PAU és garantir la integritat d'aquest dins d'altres d'àmbit superior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-SCENTIA posa a la seva disposició tècnics acreditats per la redacció de Plans d'Autoprotecció de nivell A, B i C.