Amb l’objectiu de potenciar dins del sector de la construcció la idea de que la prevenció és una eina facilitadora de la producció, el Juny de 2013 s’inicia el projecte empresarial d’e-SCENTIA, sorgit de la dilatada experiència en obra dels seus impulsors.

Durant els últims anys e-SCENTIA ha crescut oferint un servei de qualitat en activitats com la Coordinació de Seguretat i Salut, Assistència tècnica en Prevenció, Plans d’autoprotecció, formació de treballadors i directius,... i molt, molt de suport a les empreses en la seva gestió documental.

Tot aquest camí recorregut ens ha fet conèixer de primera mà les problemàtiques de promotors, constructores i subcontractistes.

 

Tenim solucions completes a les seves necessitats