• Lloc: Santa Coloma de Cervelló

  • Client: Àrea Metropolitana de Barcelona. AMB

  • Període: Octubre 2021-Març 2022

La recuperació paisatgística i l’entorn fluvial del Llobregat és un projecte que porta anys desenvolupant-se a l’espai metropolità de Barcelona, amb diversos projectes. En el que hem actuat entre octubre i març, contemplava les actuacions de consolidació dels recorreguts d’accés a l’àmbit fluvial del Llobregat i la seva millora paisatgística dins el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló.

e-SCENTIA ha estat contractada per a la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, on per exemple es va gestionar, Coordinació d’Activitats amb l’empresa encarregada de la senyalització dels trams de la ruta Mediterrani 3 conjuntament amb la ruta Eurovelo 8 a la zona perifèrica que afectava el tram Llobregat.

Gestionant punts com la senyalització d’entrada i sortida de camions, manteniment de proteccions col·lectives, ús d’epi’s reglamentaris, correcta execució d’activitats, principalment en presència de maquinaria, ordre i neteja a tota l’obra, tancament d’obra, tancament de trams afectats i desviaments provisionals per a vianants. De forma general es va establir que l’obra romangués tancada en tot el seu recorregut a excepció del pas per a serveis i treballs coordinats, per a prevenir i impedir l’accés i dany a tercers, durant el transcurs de tota l’obra.

Millora paisagística àmbit fluvial del Llobregat
Tornar a El Nostre CV