Dades registrals i generals
E-SCENTIA GLOBAL, S.L. és una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tomo 43.835, foli 8, fulla número B-439.715 i amb CIF B66074402. Les nostres dades de contacte són les següents: Domicili: C. Josep Soldevila, 15 Local 4 – 08030 BARCELONA. Tel. 635 719 998 – 620 276 216. Correu Electrònic: info@e-scentia.com

Objecte i contingut de la web
Els continguts de la present Web tenen caràcter merament informatiu, no constituint de cap manera un mitja o servei d’assessorament o una alternativa al mateix, sent responsabilitat exclusiva de l´usuari la utilització o la pressa de decisions en base als mateixos.

E-SCENTIA GLOBAL, S.L., no serà en cap cas responsable dels s errors u omissions que pugessin existir en la informació facilitada. Tampoc dels danys i perjudicis que pugessin derivar-se de virus i elements danys, intromissions il·legítimes i/o de l’ús que facin a la Web, ja que l´Usuari te que ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

E-SCENTIA GLOBAL, S.L., es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avis el contingut de la web, el present Aviso Legal i qualsevol advertència legal especifica, així com les condicions d´ us o la política de privacitat que puguin resultar aplicables a la present web.

Propietat intel·lectual
Queden reservades a favor de E-SCENTIA GLOBAL, S.L., tots els drets sobre els seus continguts del Lloc Web, disseny gràfic, marques, gràfics, fotografies, vídeos, codis font, articles, textos, així com els altres continguts d´aquesta Web.

Xarxes socials
Posem en coneixement que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin n seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de la pàgina oficial de E-SCENTIA GLOBAL, S.L., a les xarxes socials, es regirà por aquest apartat, així com por aquelles Condicions d´us, polítiques de privacitat y altres normatives d’accés, us i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les quals l´ usuari de las Xarxes Socials, ja haurà acceptat.

E-SCENTIA GLOBAL, S.L., tractarà les seves dades amb les finalitats d´administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informant d´ activitats, productes o serveis de E-SCENTIA GLOBAL, S.L., o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat així com per qualsevol altre finalitat que les normatives de las Xarxes Socials pugin permetre.

Lei aplicable
La present Advertència Legal es regeix per la normativa estatal aplicable.