E-SCENTIA GLOBAL, S.L. posa a la seva disposició la informació addicional concernent al tractament de les seves dades personals, tal com estableix la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016 (RGPD).

DADES DEL RESPONSABLE
Identitat: E-SCENTIA GLOBAL, SLU
CIF: B-66074402
Domicili social: C. Josep Soldevila, 15 local 4 -08030 BARCELONA
Telèfon: 635 719 998 – 620 276 216

FINALITAT AMB LA QUE TRACTEM LES SEVAS DADES PERSONALS
Tractem la informació que ens facilita l’usuari amb les següents finalitats:

  • Gestionar les sol·licituds d´ informació realitzades a través del Lloc Web
  • Gestionar les seves candidatures
  • Així mateix, si ho autoritza podem remetre´ls comunicacions relacionades amb la nostra activitat professional, invitacions per participar en esdeveniments i altres activitats màrqueting i publicitat.
  • Gestionar la relació comercial
  • Efectuar la facturació i cobrament dels serveis contractats, així com la gestió habitual de clients.

TERMINI DE CONSERVACIÓ
E-SCENTIA conservarà les seves dades personals mentre no sol·liciti la seva supressió per l´usuari.

CÓM HEM OBTINGUT LES DEVES DADES?
Les dades personals que tractem a E-SCENTIA GLOBAL, S.L. han sigut proporcionades pels usuaris.

COMPARTIR INFORMACIÓ AMB TERCERS
E-SCENTIA GLOBAL, S.L. no facilitarà les dades dels usuaris a tercers. Si es vol fer, se l’informarà prèviament i es sol·licitarà el seu consentiment.

LEGITIMACIÓ PER A TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
La base legal del tractament de dades es el consentiment de l´usuari prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades

EXERCICI DE DRETS I RECLAMACIONS DAVANT LA AEPD
A qualsevol moment, i/o quan així ho consideri convenient, podrà fer us dels seus drets d´ Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Oblit escrivint al correu electrònic de contacte que hem habilitat para a això: rgpd@e-scentia.com indicant en l´ assumpte de manera expressa la petició que desitja realitzar.

L´informem que te dret de dirigir-se davant l´Agencia Estatal de Protecció de Dades per presentar una reclamació, si considera que s´han vulnerat algun dels seus drets.

MESURES DE SEGURETAT
L ‘informació rebuda per E-SCENTIA GLOBAL, S.L. a través de la present pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

Així mateix, E-SCENTIA declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense prejudici d´informar que les mesures de seguretat a Internat inexpugnables.

ACEPTACIÓ I CONSENTIMIENT
L´usuari ha d´haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de E-SCENTIA GLOBAL, S.L. en la forma i per les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
E-SCENTIA GLOBAL, S.L. es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, d´acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu i jurisprudencial.