• Lloc: Monistrol de Montserrat

  • Client: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

  • Període: Octubre – Desembre 2021

FGC ha vist la necessitat de millorar l’estabilització del bloc rocós A3-6 situat sobre la traça de la línia del Cremallera de Montserrat. Aquest bloc ha estat auscultat els darrers anys per millorar-ne el factor de seguretat.

El seguiment s’ha realitzat amb el suport de l’Institut Cartogràfic i geològic de Catalunya que ja realitzava un control dels moviments d’aquest bloc. Un cop realitzada l’actuació continuarà amb recollida de dades, a partir dels nous sistemes de registre instal·lats. D’aquesta manera es podrà veure l’abast de la millora realitzada com a estudi per a properes actuacions d’estabilització.

e-scentia ha estat contractada per a la Coordinació de Seguretat i Salut durant les actuacions que van consistir en la perforació per introduir bolons passius en diferents punts del roc, col·locació de faixes de cable metàl·lic ancorant el bloc amb risc de bolcada, i la construcció d’una estructura de formigó armat a la base del Roc per afavorir el seu recolzament.

Aquests treballs han requerit de l’actuació d’empreses especialitzades en treballs verticals per a l’accés del personal als diferents punts d’actuació, donada la morfologia de la muntanya i l’element a estabilitzar. Així mateix per a l’accés de maquinaria i material ha calgut l’ús d’helicòpter en diferents dies. S’ha hagut d’ocupar l’espai habitual per a l’aparcament de Montserrat, amb talls puntuals de trànsit, regulant tan el pas de vehicles com de vianants amb ajuda de personal senyalista.

Per tot això ha estat necessari realitzar diverses reunions de coordinació entre empreses involucrades a l’obra, l’Abadia de Montserrat, i altres empreses que realitzen treballs d’estabilització de talussos i neteges de la muntanya a diferents punts propers.

Estabilització bloc cremallera Montserrat