• Lloc: Parc del Llobregat

  • Client: AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)

  • Període: Juny-Juliol 2021

L’objecte del projecte contemplava les obres d’adequació a la normativa europea de l’àrea de jocs infantils i accessibilitat al Parc del Llobregat, mitjançant la millora del drenatge i la pavimentació de l’accés principal, així com la millora de l’entorn de l’àrea de jocs infantils per donar compliment als requeriments de la normativa de seguretat UNE-EN 1176:2018 vigent.

Els treballs que es van dur a terme van ser, retirada de runes, excavacions, pavimentació, instal·lacions, drenatge, jardineria, mobiliari i tancaments.

e-SCENTIA ha estat contractada per a la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució dels treballs d’adequació del Parc, on s’ha gestionat principalment, Coordinació d’Activitats amb el servei de manteniment propi del parc, controlant accessos del personal i material, zona de casetes d’obra i apilaments de materials protegits i ordenats, així com els espais de treball delimitats i assenyalats i el manteniment dels passos de vianants nets i lliures d’obstacles.

Principalment es va posar una atenció especial al risc d’atropellaments, durant el trajecte de maquinària, amb vigilància contínua, per part de personal d’obra i senyalització preventiva complementària.

PARC DEL LLOBREGAT