• Lloc: Barcelona

  • Client: Constructora San Jose

  • Període:Maig 2023

L’hissat i eslingat en construcció és una tasca habitual i important, no exempta de riscos. La formació és primordial per evitar que els nostres treballadors pateixin cap incident/accident. A dia d’avui, 12 de maig de 2023 els nostres tècnics han impartit una formació als treballadors de la Constructora SAN JOSE i als seus subcontractes.

Formació teòrica i pràctica, com ha de ser, marcant les bones pràctiques i els errors que cometem més habitualment, per intentar solucionar-los.

Agraïm a la Constructora SANT JOSE la confiança dipositada en els nostres formadors.

Formació issat