• Lloc: C. Sant Just i Jacint Verdaguer (Santa Coloma de Gramanet)

  • Client: AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)

  • Període: Abril-Desembre 2021

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha vist la necessitat de realitzar la urbanització de l’entorn que ocupava l’antiga escola Sant Just, i els carrers adjacents un cop enderrocada l’escola.
La reurbanització ha requerit de l’adequació de serveis, reorganització dels carrers, plantacions i enjardinament, així com la pavimentació d’un nou espai com a plaça i parc per a jocs infantils.

e-SCENTIA ha realitzat la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució, verificant el seguiment de mesures preventives i canvis de proteccions, delimitacions i senyalització en l’avanç de les diferents fases establertes per garantir en tot moment el pas de vehicles per calçada i el pas de vianants realitzant encaminaments segurs per trams de vorera existents o nous acabats en funció de la fase, a l’hora que vetllant per a que la contractista implantés el seu PSS tal i com està establert en el RD 1627/1997.
Ha requerit en diverses fases el tall de la circulació per algun tram, realitzant el desviament de vehicles per carrers als que s’han hagut de canviar de senti durant un període de temps, de forma coordinada amb Policia Local. La Senyalització s’ha realitzat no només en l’àmbit d’obra, sinó també en vies principals del Municipi per conèixer l’afectació en aquesta zona per desviar el trànsit abans d’arribar a aquest punt.

ÀREA INFANTIL STA COLOMA